ข่าวจากทางสถานี

เปิดเว็บไซด์ fmudon.com

เปิดเว็บไซด์ fmudon.com

FM94.50MHz ได้เปิดเว็บไซด์สำหรับเผยแพร่กิจกกรม และฟังวิทยุออนไลน์

สามารถรับฟังได้ทั้งจากวิทยุผ่านทางคลื่น FM94.50MHz

และสามารถรับฟังผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://www.fmudon.com

Solar

April 29th, 2015

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *